ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CLASSIC ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ,ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΦΩΤ/ΣΕΙΣ