ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ classic ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ,ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ,ΦΩΤ/ΣΕΙΣ